Privacy- en cookieverklaring

EigenWeg Coaching, gevestigd aan Mariastraat 33bis, 3511 LN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.eigenwegcoaching.nl

Mariastraat 33bis, 3511 LN Utrecht

0652635570 / info@eigenwegcoaching.nl

Esther de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming en tevens eigenaar en enige medewerker van EigenWeg Coaching, zij is te bereiken via esther.dv1980@gmail.com of bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

EigenWeg Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@eigenwegcoaching.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Verder maak ik uiteraard verslagen van de coachingsgesprekken. Deze verwerk ik op mijn laptop en bewaar ik vervolgens op een externe harde schijf. Het staat dan niet meer op mijn laptop. Je kunt je eigen verslag op verzoek altijd inzien. De verslagen worden nooit verstrekt aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

EigenWeg Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van de nieuwsbrief en/of gratis diensten (de kickstart)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

EigenWeg Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

EigenWeg Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam en e-mailadres. Zo lang je lid blijft van de nieuwsbrief. Je kunt te allen tijde opzeggen. En/of , wanneer je een betaalde dienst hebt afgenomen, 7 jaar in overeenkomst met de voorwaarden voor de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst.

Achternaam en bankrekeningnummer. Wanneer je een betaalde dienst hebt afgenomen, 7 jaar in overeenkomst met de voorwaarden voor de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst.

Telefoonnummer. Wanneer je coachingssessies afneemt bij mij bewaar ik deze totdat het coachingstraject is afgelopen. Dit om de communicatie tijdens het traject te vergemakkelijken.

Delen van persoonsgegevens met derden

EigenWeg Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mail marketing systeem en dit gaat via de servers van MailChimp. Zij hebben hun systemen goed beveiligd en gaan vertrouwelijk om met je gegevens.

De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Zij voldoen aan het Privacy Shield. Dit is een set regels waaraan Amerikaanse bedrijven kunnen voldoen om de omgang met persoonsgegevens in lijn te brengen met de Europeese wetgeving. Meer over het privacybeleid van MailChimp vind je hier

Mijn website wordt gehost door SiteGround. Dit is een Amerikaans bedrijf, maar de server waarop mijn website draait staat in Spanje. Zij moeten zich dus ook houden aan de AVG (in het Engels is de afkorting GDPR). Hun privacystatement vind je hier

Maken en onderhouden van de website doe ik zelf. Net als de boekhouding en belastingaangifte. Er zijn daarbij dus geen tussenpersonen betrokken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

EigenWeg Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Door mijn statistiekenpakket, Google Analytics worden analytische cookies geplaatst. Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat jij ongewenst gevolgd wordt, maar wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt, dat heb ik aangepast in de instellingen. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de link die onder elke e-mail staat die je van EigenWeg Coaching krijgt. Of door een mail te sturen met dit verzoek naar info@eigenwegcoaching.nl Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@eigenwegcoaching.nl. EigenWeg Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. EigenWeg Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

EigenWeg Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.Mocht er een datalek zijn of mijn website gehackt, dan ben ik verplicht dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Tevens meld ik dit aan mijn hostingprovider en e-mailmarketing systeem.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@eigenwegcoaching.nl of 06-52635570